Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
scrum co to

Najpopularniejszy framework Agile. Czym dokładnie jest Scrum?

Jak mówi definicja Scrum Guide, Scrum to lekki framework, pozwalający zespołom i organizacjom na tworzenie wartości poprzez zastosowanie adaptacyjnych rozwiązań do złożonych problemów. Innymi słowy, Scrum jest narzędziem, umożliwiającym rozwiązywanie trudnych problemów oraz tworzenie jak najbardziej wartościowych produktów.

Newsletter Next Technology Professionals - trendy IT oraz HR, dane o zarobkach w IT, raport 2024

Scrum to zwinne podejście do kreowania nowych produktów i usług. Jako produkt często rozumiemy oprogramowanie, gdyż pojęcie wywodzi się z branży IT, jednak Scrum możemy śmiało zastosować w dowolnej dziedzinie. Produktem może być np. kampania EB, konferencja marketingowa lub podcast. 

Scrum jest mocno związany z Agile, jednak nie są to synonimy. Podczas gdy sam Agile jest zwinnym sposobem myślenia, zawierającym wiele innowacyjnych koncepcji oraz pomysłów, Scrum jest już sposobem na wdrożenie zwinnego myślenia, umożliwiającym zastosowaniem go w codziennej pracy. Więcej o samym podejściu Agile możesz poczytać w naszym osobnym artykule.

Jak działa Scrum?

Scrum działa tak dobrze, ponieważ opiera się na dostarczaniu produktu w małych przyrostach, dzięki czemu zawsze wiemy, na czym stoimy i w każdej chwili mamy dostępną, dobrze funkcjonującą wersję produktu.

Narzędzie opiera się na prostym schemacie, pozwalającym na dostosowanie naszego działania do zmieniającej się, nieprzewidywalnej rzeczywistości. Na Scrum składają się trzy filary empiryzmu: przejrzystość (ang. transparency), inspekcja (ang. inspection)  i adaptacja (ang. adaptation).

  • Transparencja jest fundamentem działań, pozwalającym na podejmowanie decyzji na podstawie prawdziwego, niezafałszowanego obrazu rzeczywistości. W Scrum wszystko jest transparentne i „wyciągane na powierzchnię”. Wszelkie opóźnienia, niezgodności, dysfunkcje lub konflikty w zespole są natychmiast widoczne i zgłaszane do właściciela produktu.
  • Inspekcja polega na uważnym przyglądaniu się rzeczywistości i analizowaniu, co dzieje się w firmie, zespole lub produkcie. Dzięki niej, Scrum pozwala na natychmiastowe zauważanie zarówno problemów, jak i pojawiających się nowych okazji.
  • Adaptacja to podejmowanie odpowiednich działań na podstawie wcześniejszych obserwacji. Może wiązać się ze zmianą planów w celu dostosowania procesu, produktu, technologii lub sposobu działania zespołu do rzeczywistości. 

Wartości Scrum

Wartości scrum

Framework Scrum jest oparty na pięciu kluczowych wartościach, które nadają kierunek pracy, zachowaniom i czynnościom w Scrum. Te wartości to:

  • Zaangażowanie (Commitment),
  • Skupienie (Focus),
  • Otwartość (Openness),
  • Szacunek (Respect),
  • Odwaga (Courage).

Jaki jest podział ról w zespole Scrum?

W pracę zgodną ze Scrum zaangażowany jest zespół, posiadający wszystkie niezbędne umiejętności i zasoby, potrzebne do dostarczenia produktu. Członków tego zespołu nazywamy developerami. Często mają oni różne umiejętności, które wzajemnie się uzupełniają. Ich głównym zadaniem jest tworzenie i rozwój produktu.

Pracą zespołu przewodzi tzw. właściciel produktu, czyli Product Owner (PO). Jest to osoba z wizją swojego produktu. To właśnie PO decyduje o tym, co jest na daną chwilę najważniejsze. 

W pracę nad produktem zaangażowany jest często również Scrum Master (SM). Jest to osoba, która skupia się na sposobie działania zespołu, dzieli swoimi obserwacjami z innymi oraz pomaga zwiększyć efektywność wspólnej pracy.

Na czym polega proces Scrum?

Na proces Scrum składa się kilka kluczowych etapów. Najpierw właściciel produktu (PO) określa najważniejsze elementy produktu. W krótkich cyklach (tzw. sprintach) zespół dostarcza kolejne wersje działającego produktu, które nazywamy przyrostami lub inkrementami. Każdy Sprint jest ograniczony czasowo i ma wyznaczony cel (Sprint Goal), który pozwala całemu zespołowi skupić się na tym, co PO chce osiągnąć w danym cyklu. Sprint trwa najczęściej dwa tygodnie, a maksymalnie miesiąc. Dzięki temu właściciel produktu jest dobrze poinformowany o progresie prac i potrzebnej inwestycji, a w razie problemów, traci tylko długość jednego sprintu i może lepiej przewidzieć datę zakończenia prac.

Zespół jednoznacznie ustala z właścicielem produktu, kiedy można będzie stwierdzić, że przyrost działa, dzięki czemu unikamy niepotrzebnego ryzyka i nieporozumień. Nazywamy to definicją ukończenia (inaczej Definition of Done, w skrócie DoD).

Wszystkie potrzeby, w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych, są umieszczane przez właściciela produktu w tzw. Backlogu Produktu. Określany jest również cel produktu, dzięki czemu zespół może skoncentrować wysiłki na największych priorytetach. 

Podczas spotkania, nazywanego planowaniem sprintu (Sprint Planning), zespół ustala wraz z Product Ownerem, na czym należy się skupić oraz które elementy z Backlogu Produktu jest w stanie dostarczyć. Powstały na spotkaniu plan nazywamy Backlogiem Sprintu (Sprint Backlog). Sprint planning nie powinien przekraczać jednego dnia. 

Zespół Scrum spotyka się codziennie w celu weryfikacji, czy cel sprintu jest ciągle realny i jak poszczególni developerzy mogą sobie wzajemnie pomóc. Takie spotkanie, nazywane codziennym scrumem (Daily Scrum), nie powinno przekraczać 15 minut. 

Podczas sprintu zespół przygotowuje się do kolejnego cyklu. Członkowie zespołu developerskiego przeglądają więc Backlog Produktu, dokładnie go omawiając. Porządkowanie Backlogu Produktu (Product Backlog refinement) trwa ok. 5-10% czasu całego Sprintu.

Po każdym sprincie zespół Scrum zbiera na bieżąco informację zwrotną od klientów, interesariuszy i użytkowników, prezentując im podczas przeglądu sprintu (Sprint Review) nową wersję produktu.

Na podstawie informacji zwrotnej właściciel produktu decyduje o kolejnych krokach i ustala kierunki rozwoju produktu oraz aktualizuje Product Backlog. A na sam koniec sprintu, podczas tzw. Retrospektywy Sprintu (Sprint Retrospective) cały zespół (developerzy, Product Owner oraz Scrum Master) ustala, jak może pracować jeszcze skuteczniej.


Jeżeli poszukujesz obecnie specjalistów IT, którzy będą pracować w zwinnie zarządzanej firmie, napisz do nas. Mając na pokładzie wielu doświadczonych i wykwalifikowanych rekruterów, będziemy mogli wesprzeć Twój projekt i pomóc w zatrudnieniu doskonałych programistów, Scrum Mastera czy Product Ownera.