Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport

KLAUZULA INFORMACYJNA – PARTNERZY HANDLOWI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Next Technology Professionals Sp. z o.o.  (NEXT) z siedzibą w Warszawie (00-876), adres: ul. Ogrodowa 58;

2) przetwarzamy wyłącznie dane osób działających w imieniu lub z upoważnienia firm lub podmiotów współpracujących z administratorem, a w szczególności imię i nazwisko tych osób, zajmowane stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

3) nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO. 

4) dane osobowe przetwarzane będą: 

1. a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;.
2. b) w celu marketingu usług oferowanych przez administratora;

5) podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez nas informacji, udostępnionej dobrowolnie przez firmę np. poprzez ogłoszenia lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu oferującego usługi w obszarze objętym ogłoszeniem lub ofertą współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6) dane osobowe osób kontaktowych w firmach partnerskich mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

7) dane osobowe nie są przekazywane do państwa ani organizacji międzynarodowych spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub Szwajcarii.

8) dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia;

9) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) każda osoba, która uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,;

11) przetwarzanie przez nas danych osobowych osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy lub zlecenia oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług lub kontynuacji współpracy. 

12) w ramach prowadzonej przez nas działalności nie profilujemy danych osobowych reprezentantów naszych partnerów handlowych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.


13) Cookies

13.1) W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator Danych Osobowych (ADO) korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

13.2) Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
13.3) Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

13.4) Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

13.5) Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

13.6) Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

13.7) Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

13.8) ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji  albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.
13.9) ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
Google Analytics – analiza zachowań użytkowników na stronie www.

facebook.com – funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej.

Google Tag Manager – kontrola kodów zamieszczanych na stronie www.

Hotjar – analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę.

13.10) Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.