Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
Rozmowa z pracownikiem o podwyżce - 5 przydatnych praktyk

Rozmowa z pracownikiem o podwyżce – 5 przydatnych praktyk

Rozmowy o pieniądzach nie są łatwe. Zdarza się nawet, że pracownicy unikają stresujących negocjacji dotyczących wynagrodzenia i często wolą rozpocząć poszukiwanie nowej pracy w firmie oferującej wyższą pensję „na start”, niż poprosić o podwyżkę obecnego pracodawcę. Jednocześnie satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia jest jednym z głównych argumentów przemawiających za długoterminowym związaniem się z konkretną firmą i utrzymaniem zadowolenia z pracy.

Raport 2024 Next Technology Professionals - procesy rekrutacyjne IT, wynagrodzenia polskich specjalistów IT

Dlatego w każdej firmie warto stworzyć jasne zasady podnoszenia wynagrodzeń, aby ułatwić pracownikom rozmowy o podwyżce, zapewniając im poufność, możliwość szczerej komunikacji i otwartość menadżera na ich argumentację.

W jaki sposób prowadzić rozmowy o podwyżce z pracownikami? Tego dowiesz się z artykułu.

Podwyżki specjalistów IT w Polsce 2024 roku

Raport 2024 Next Technology Professionals - oczekiwany wzrost wynagrodzenia przy zmianie pracy

Specjaliści IT zatrudnieni na B2B i UoP oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%. Czyli ich wymagania zmniejszyły się o 3 p.p. Największe oczekiwania (30%) co do wzrostu obecnej pensji mają osoby o doświadczeniu ponad 10-letnim (poziom: Ekspert), współpracujący w oparciu o B2B.

Gotowość specjalistów IT do zmiany pracy

Raport 2024 Next Technology Professionals - gotowość specjalistów IT do zmiany pracy

Ankietowani specjaliści IT ogólnie deklarowali zadowolenie z zarobków, jednak mimo to aż 77% wskazało, że jest otwartych na zmianę pracy w najbliższym czasie. Co więcej, aż 51% osób jest gotowych zmienić pracę, jeśli otrzyma ciekawą ofertę. Warto wspomnieć, że „nieadekwatne wynagrodzenie” podobnie jak w ubiegłym roku było najczęściej wskazywanym powodem przy ostatniej zmianie pracy (19%).

Rozmowa z pracownikiem o podwyżce

Rozmowa z pracownikiem o podwyżce - 5 przydatnych praktyk

1. Prowadź z pracownikami systematyczne rozmowy

Satysfakcja z pracy, w tym z otrzymywanego wynagrodzenia, jest jednym z kluczowych elementów związanych z dbaniem o well-being pracownika. Czasami pracownik sam przychodzi z propozycją negocjacji wysokości swoich zarobków. Czasem o jego niezadowoleniu dowiadujemy się dopiero w momencie opuszczania firmy. Co najmniej raz na kwartał warto porozmawiać szczerze z pracownikiem o jego odczuciach dotyczących wykonywanych zadań – sprawdźmy poziom jego satysfakcji z pracy i motywacji do dalszego działania. Omówmy też możliwości rozwoju w firmie i zweryfikujmy oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki kariery oraz podsumujmy wspólnie dotychczasowe sukcesy. Szczere rozmowy z pracownikami dadzą nam możliwość zderzenia ze sobą ich oczekiwań od firmy z wymaganiami stawianymi ze strony pracodawcy. Szybciej wychwycimy też wszelkie problemy, niezadowolenie i ryzyko chęci opuszczenia firmy.

2. Oceń potencjał pracownika oraz koszt jego odejścia

Kiedy pracownik poprosi o podwyżkę, warto przeanalizować znaczenie jego pracy z punktu widzenia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. W celu sprecyzowania wkładu tej osoby w zyski firmy możemy na przykład zweryfikować jej zaangażowanie i stosunek do realizacji wykonywanych zadań, decyzyjność, osiągnięte sukcesy, a także relacje ze współpracownikami. Warto wziąć pod uwagę, jak istotne i odpowiedzialne jest zajmowane przez nią stanowisko. Rozważając prośbę pracownika o podwyższenie otrzymywanej pensji, zastanówmy się:

  • jaką rolę w organizacji pełni dana osoba,
  • jak wykonuje swoje obowiązki,
  • jakie ma podejście do swojej pracy,
  • jak współpracuje z innymi i jak dogaduje się ze współpracownikami,
  • na ile ważne jest jej stanowisko z perspektywy rozwoju i funkcjonowania całej organizacji.

Dzięki temu będziemy mogli ocenić wartość pracy pracownika i jego wkład w interesy przedsiębiorstwa, a także koszty, które firma będzie musiała ponieść w przypadku jego rezygnacji z obecnie zajmowanego stanowiska, zarówno w kontekście rekrutacji nowej osoby, jak i jej wyszkolenia w celu zastąpienia byłego pracownika.

3. Zapytaj pracownika, z czego wynika prośba o podwyżkę

Jedną z najważniejszych reakcji na prośbę pracownika o podwyżkę powinno być zapoznanie się z powodami jego decyzji i motywami, jakie nim kierują. Zacznijmy rozmowę od kilku pytań, które pomogą nam właściwie rozpocząć negocjacje i zbudować partnerską, szczerą relację. Może się okazać, że pracownik oczekuje nagrody za niedawno odniesiony sukces, rozwinął swoje kwalifikacje, które wpłyną na efektywność jego pracy lub przejął dodatkowe obowiązki. Być może stracił cierpliwość w oczekiwaniu na nagrodzenie wyjątkowych wyników i zdecydował podjąć inicjatywę w tym kierunku. W takich sytuacjach zwiększenie wynagrodzenia może okazać się zasadne i nie tylko wpłynie pozytywnie na motywację pracownika, lecz zapobiegnie jego wypaleniu zawodowemu lub poczuciu niedocenienia ze strony pracodawcy. W celu lepszego poznania, z czego wynika wystosowana przez pracownika prośba o podwyżkę, możemy zapytać:

  • co sprawiło, że zgłosił się z takim zapytaniem,
  • jaki sukces odniósł ostatnio w pracy,
  • co zmieniło się na jego stanowisku pracy,
  • jakie ma pomysły na rozwój przedsiębiorstwa,
  • w jaki sposób chciałby rozwinąć swoją rolę w firmie.

Rozpoczynając rozmowę w ten sposób, otworzymy możliwość negocjacji oraz zbudujemy w pracowniku poczucie odpowiedzialności za wyniki. W przyszłości przełoży się to na większą świadomość jego roli oraz oczekiwań pracodawcy w związku ze złożonymi przez niego deklaracjami.

4. Rozważ inne sposoby na nagradzanie pracowników

Podczas rozmowy z pracownikiem może okazać się, że jego prośba o podwyżkę nie wynika z potrzeby uzupełnienia budżetu. Czasami dana osoba czuje się niedowartościowana lub utożsamia wzrost wynagrodzenia z pozytywnym feedbackiem ze strony przełożonego. W takiej sytuacji istnieją inne drogi do usatysfakcjonowania pracownika i docenienia jego wysiłków. Warto zastanowić się, w jaki sposób możemy okazać pracownikowi zadowolenie z efektów jego pracy. Alternatywny sposób nagradzania może sprawdzić się również w sytuacji, kiedy mimo, że pracownik naprawdę zasługuje na podwyżkę, to jednak firma w obecnej sytuacji finansowej nie może podnieść wynagrodzenia. Co możemy wtedy zrobić?

Zastanówmy się nad oferowanymi w firmie świadczeniami. Warto przed tym sprawdzić, które dodatki będę cieszyć się największym zainteresowaniem. W tym celu możemy przygotować listę benefitów i przeprowadzić ankietę wśród pracowników. 

Innym sposobem na nagradzanie najbardziej efektywnych pracowników jest przyznawanie premii, nagród lub bonusów np. kart podarunkowych lub voucher’ów. Nie wiążą się one z długotrwałą deklaracją, jak w przypadku podwyżki, ale również przyczyniają się do zasilenia portfela nagradzanej osoby oraz jej motywacji do dalszych wysiłków.

Dużym zainteresowaniem wśród pracowników cieszą się również świadczenia pozapłacowe, takie jak elastyczny czas pracy, możliwość wykorzystania telefonu lub samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrot kosztów dojazdu do biura, dodatkowy budżet na szkolenia i konferencje lub dofinansowanie do studiów.

5. Określ jasne kryteria przyznawania podwyżek i nagród

Jeśli chcemy usprawnić negocjacje wynagrodzeń w firmie, warto ustalić jasne kryteria przyznawania podwyżek. Możemy rozważyć również wprowadzenie transparentności wynagrodzeń. Dzięki temu każdy pracownik będzie wiedział, jakie są możliwości zarobków na różnych stanowiskach w firmie i w jaki sposób może zbliżyć się do ich uzyskania. Widełki wynagrodzeń mogą dotyczyć wszystkich stanowisk w firmie, determinować wysokość pensji w zależności od poziomu zajmowanej pozycji (np. stanowisk specjalistycznych, asystenckich, eksperckich i kierowniczych) lub uwzględniać takie aspekty jak wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje i osiągnięcia.

W celu określenia wynagrodzeń w firmie możemy stworzyć tzw. siatkę wynagrodzeń. Pomoże nam w tym analiza raportów płacowych, możliwych do znalezienia w Internecie. Dzięki nim będziemy mogli porównać oferowane w firmie wynagrodzenie do stawek proponowanych przez naszą konkurencję. Pozwoli nam to na lepsze zarządzanie polityką wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie, właściwe planowanie podwyżek i komunikacji wewnątrzfirmowej. 

Pobierz nasz raport i zapoznaj się z najnowszymi danymi o wynagrodzeniach polskich specjalistów IT!


Jeśli interesują Cię pensje i podwyżki specjalistów IT, skontaktuj się z nami. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i pomożemy usprawnić Twoje procesy rekrutacyjne.