Czy outsourcing procesu rekrutacji IT będzie korzystny dla mojej firmy?

Outsourcing procesu rekrutacyjnego to rozwiązanie, w którym firma przenosi całość lub część zatrudnienia pracowników na zewnętrzną agencję. Usługodawca działa jako rozszerzenie działu HR firmy, zajmując się wszystkimi działaniami operacjami dotyczącymi procesu rekrutacji.

Outsourcing rekrutacji ma wiele zalet i coraz więcej firm z branży IT korzysta z tego modelu. Aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy, przedstawiamy w poniższym artykule korzyści płynące z outsourcingu rekrutacji w branży IT.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej może pozwolić na: 

Optymalizację kosztów 

Umiejętne zarządzanie i optymalizacja kosztów w firmie ma ogromny wpływ na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych. Proces rekrutacji może znacząco obciążyć Twój budżet – tym bardziej, jeżeli decydujesz się na realizację tego procesu wewnątrz firmy. 

Oprócz kosztów stałych wynikających z utrzymania działu HR należy dodać pośrednie – często nie małe – koszty związane z działaniami rekrutacyjnymi:

 • umieszczenie ogłoszenia o pracę na portalach, 
 • weryfikacja kandydatów (ich dotychczasowe doświadczenie, referencje, itp.),
 • zakup i zarządzanie system rekrutacyjnym.

Utrzymanie odpowiedniej procedury rekrutacyjnej wewnątrz firmy jest naprawdę kosztowne i może znacząco wpływać na wyniki finansowe.

Agencje rekrutacyjne wykorzystują swoje zasoby do pracy, podejmują ryzyko wewnątrz organizacji i postępują zgodnie z procesami, będącymi wynikiem wieloletnich doświadczeń.

Zlecenie procesu rekrutacji dedykowanej agencji zewnętrznej nie tylko zmniejszy obciążenie finansowe, ale także pozwala zachować stabilność w firmach rozwijających się lub nowo powstałych. Ponadto, gdy proces ten jest przypisany do firmy zewnętrznej:

 • eliminuje opóźnienia i powielanie zadań, 
 • kontroluje budżet rekrutacyjny – płacisz tylko za określone działania.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej może pozwolić na uzyskanie:

Większej efektywność procesu rekrutacji

Każda organizacja chce znaleźć wykwalifikowanych kandydatów. To oczywiste. Do tego niezbędny jest wysoce wykwalifikowany wewnętrzny dział HR, odpowiedzialny za rekrutację. Posiadanie specjalistów HR jest kosztowne i trudne do realizacji. Do tego należy opracować i wdrożyć sprawdzony i skuteczny proces – tylko doświadczone firmy mogą pochwalić się takimi zasobami. 

Praca nad stworzeniem i optymalizacją procesu rekrutacyjnego trwa długo, wymaga licznych poprawek.

Większość firm może nie być w stanie dokonać optymalnych udoskonaleń procesu rekrutacji, przez wzgląd na:

 • Prowadzenie działań rekrutacyjnych tylko wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba.
 • Rekrutowanie w ramach różnych stanowisk powoduje ograniczenie możliwości w budowaniu baz danych pasywnych kandydatów.
 • Koszty specjalistycznego oprogramowania w agencjach rekrutacyjnych rozdzielają się na wielu klientów. 

Gdy firma zleca rekrutację na zewnątrz, korzysta z zalet agencji rekrutacyjnych, aby docierać do dodatkowych kandydatów, angażować nawet kandydatów pasywnych i osiąga często większą efektywność całego procesu.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej może pozwolić na:

Osiąganie wysokiej jakości kandydatów

Właściwy kandydat to więcej niż suma jego umiejętności i doświadczeń. Istnieje ogromna ilość czynników, które wpływają na zdefiniowanie i dobór właściwej osoby na poszukiwane stanowisko. Zewnętrzna firma rekrutacyjna ma do dyspozycji wewnętrzne zasoby, których poszukiwany profil idealnie odzwierciedla zapotrzebowanie. 

Co więcej, firma rekrutacyjna posiada:

 • własną bazę (w przypadku naszej agencji liczba kandydatów wynosi ponad 30 000),
 • stały przepływ kandydatów, aktualizowany na bieżąco – zgodnie z potrzebami rynkowymi.

Pozwala to na znacznie lepsze dopasowanie kandydata do stanowiska – w przeciwieństwie do menedżera HR, czy innej osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacyjny wewnątrz firmy, który wyszukuje kandydatów tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. 

Twoja firma może być pewna, że polecone osoby zostały idealnie dopasowane do profilu poszukiwanego kandydata.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej może pozwolić na: 

Sprawniejszą weryfikację wiedzy eksperckiej

Zewnętrzne firmy specjalizują się tylko i wyłącznie w procesie rekrutacji i rozwiązań kadrowych. Ich praca to nie tylko sprawdzanie kandydatów i obsadzanie stanowisk. Nadzorują strategiczny proces rekrutacji i projektują rozwiązania, których wewnętrzny zespół może nie być w stanie zrealizować.

W swojej firmie na pewno nie zatrudniłbyś zespołu, który nie jest ekspertem w swojej dziedzinie. Jednak niektórym może brakować wiedzy specjalistycznej w obszarach zarządzania wszystkimi elementami procesu rekrutacji – co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Agencja świadcząca usługi rekrutacyjne wykorzystuje technologie, które zapewniają optymalne ścieżki procesu, kompleksowe zarządzanie informacjami, lepszą analizę, prognozowanie i raportowanie. W naszej firmie wykorzystujemy m.in. technologie AI oraz bazujemy na rozwiązaniach Big Data.

W porównaniu z wewnętrznymi działami rekrutacyjnymi jesteśmy w stanie – w tym samym czasie – dostarczyć:

 • większą ilość kandydatów,
 • lepiej dopasowanego pracownika do poszukiwanego profilu.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej może pozwolić na: 

Skrócenie czasu rekrutacji

Jedną z największych barier dla wewnętrznego, opłacalnego procesu rekrutacji jest wydłużony czas działań. Nieefektywnie zarządzana rekrutacja wydłuża czas zatrudnienia, ponieważ przeprowadza się więcej rozmów kwalifikacyjnych, w tym czasie konkurencja może zatrudnić lepszych kandydatów. 

W efekcie może to doprowadzić do dużej ilości zmarnowanego czasu i pieniędzy, przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Model zewnętrzny gwarantuje solidne procesy w celu ograniczenia opóźnień i ostatecznie dostarcza najlepszych kandydatów, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zatrudnienie agencji rekrutacyjnej pozwala na: Lepszą kontrolę procesu rekrutacji

Outsourcing wcale nie oznacza rezygnacji z kontroli nad procesem rekrutacji. Będziesz – co oczywiste – posiadać jednak ograniczoną władzę nad zewnętrznym zespołem rekrutacyjnym w porównaniu z działem wewnętrznym.

Pamiętaj o tym jednak, że doświadczona agencja rekrutacyjna przeprowadzała setki rekrutacji i doskonale wie, jak pracować z klientem i w jaki sposób dostarczać kandydatów. 

Oczywiście zewnętrzna agencja i wewnętrzni rekruterzy mogą ze sobą współistnieć i kooperować. Możesz dostosować obowiązki swojego działu wewnętrznego, aby skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach i sprawach wewnętrznych. Zewnętrzny zespół rekrutacyjny może skupić się na zapewnieniu wykwalifikowanych kandydatów i realizacji procesów rekrutacyjnych.

Podsumowanie: Outsourcing procesu rekrutacji to świetne rozwiązanie dla branży IT

Współpraca z agencją rekrutacyjną, w wielu przypadkach, pozwala realizować proces:

Znacznie szybciej

 • Agencje rekrutacyjne mogą zamienić Twoje wielomiesięczne poszukiwania pracowników w takie, które potrwają zaledwie kilka dni. 

Taniej

 • Korzystanie z agencji rekrutacyjnej jest również opłacalne z finansowego punktu widzenia. Opłaty agencyjne to wydatki biznesowe – które mogą pomóc w osiągnięciu wyniku finansowego. Co ważne opłaty agencyjne stanowią uzasadniony wydatek biznesowy – ponoszony w konkretnym celu.

Na wyższym poziomie jakości

 • Nasza agencja wykorzystuje zaawansowane technologicznie narzędzia i korzysta z wiedzy  oraz doświadczenia zdobytych podczas ponad siedmiu lat funkcjonowania w branży IT i przeprowadzonych – skutecznie – ponad 500 zleceń rekrutacji. Jesteśmy w stanie działać jako prawdziwy partner biznesowy dla naszych klientów. Oferujemy kompleksowe i dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie pozyskiwania talentów i zarządzania projektami rekrutacyjnymi, aby osiągnąć cele na wielu poziomach i w wielu krajach.

Aby dobrze odpowiedzieć na pytanie, czy outsourcing rekrutacji IT w mojej firmie będzie: szybszy, tańszy czy zapewni większą jakość, najlepiej skontaktować się z nami i o tym porozmawiać. Będziemy w stanie odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie.