Pobierz darmowy raport o rynku pracy IT w Polsce

Pobierz
Design Thinking in HR

Design thinking w HR

W skrócie, design thinking możemy przetłumaczyć jako myślenie projektowe. Podejście koncentruje się na człowieku i jego potrzebach, dzięki czemu pomaga w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do oczekiwań ich odbiorców. Coraz częściej metoda znajduje swoje zastosowanie w branży HR.

Jak możemy wykorzystać design thinking w działaniach HR?

Przejdźmy przez 5 kroków charakterystycznych dla tej metody działania.

design thinking w HR w 5 krokach

1. Empatyzacja

Pracę w modelu design thinking powinniśmy rozpocząć od określenia odbiorcy projektowanego rozwiązania. Empatyzacja, czyli pierwszy i podstawowy etap pracy, polega na próbie „wejścia w buty” odbiorcy i zrozumienia jego potrzeb oraz wyzwań, z którymi musi się zmierzyć. W tym celu możemy wspomóc się różnymi narzędziami, takimi jak tworzenie persony lub budowanie mapy empatii. Pomocne okażą się również badania fokusowe i wywiady oraz już istniejące w firmie raporty z prowadzonych wcześniej ankiet.

Przykład z branży HR:
W przypadku działań HR, możemy skupić się na przykład na budowaniu doświadczeń kandydatów poprzez zrozumienie ich perspektywy i ścieżki, jaką przemierzają, aplikując na nasze oferty pracy. Na etapie empatyzacji możemy przeprowadzić badanie candidate experience lub wykonać audyt procesu rekrutacyjnego, dzięki którym będziemy w stanie dostrzec największe bolączki kandydatów do pracy. 

2. Definiowanie

Po zrozumieniu perspektywy odbiorcy przychodzi czas na określenie problemu. Na etapie definiowania bazujemy na zebranych wcześniej informacjach i danych. Zastanawiamy się:

  • Na czym polega problem?
  • Czego odbiorcy rzeczywiście potrzebują?
  • Które elementy procesu wymagają zmiany/modernizacji?

W efekcie będziemy w stanie określić punkt widzenia odbiorcy (np. kandydata) i problematyczne kwestie, które wymagają poprawy. Konieczne jest tutaj myślenie nieszablonowe (out of the box), szerokie ujęcie oraz świeże spojrzenie bez obaw, ograniczeń, domysłów i nałożonych szablonów myślenia. Tylko wtedy będziemy w stanie trafnie określić wąskie gardła i znaleźć właściwe rozwiązania.

3. Ideacja, czyli generowanie pomysłów

Na etapie ideacji przydatne okażą się burza mózgów i kreatywne metody prowadzenia dyskusji. Jest to czas na zbieranie różnorodnych pomysłów na rozwiązanie zdefiniowanych wcześniej problemów. Wychodzimy tutaj poza schemat. Unikamy sceptycyzmu, oceniania i negowania sugestii innych.  Wykorzystujemy za to narzędzia do twórczej pracy np. samoprzylepne karteczki, magnesy i flipcharty.

Podczas pracy warto zadbać o właściwą atmosferę i dobrą zabawę. Pozytywne emocje poszerzą perspektywę uczestników dyskusji i sprawią, że chętniej będą z otwartością i odwagą dzielić się nietypowymi pomysłami.

4. Prototypowanie

Następny etap polega na stworzeniu prototypu. Z puli wypracowanych pomysłów wybieramy kilka lub jedno najlepsze. Następnie przechodzimy do ustrukturyzowanej pracy, tworząc szczegółowy plan działania wraz z projektem wdrożenia rozwiązania w życie. 

Przykład z branży HR:
Jeśli podczas empatyzacji jako główny problem w procesie rekrutacyjnym określiliśmy nieczytelne ogłoszenie o pracę, możemy teraz stworzyć prototyp nowego ogłoszenia, które będzie spełniać oczekiwania kandydatów w tym zakresie.

Jeśli wąskim gardłem okaże się zbyt długi formularz rekrutacyjny, wymagający od kandydatów zbyt dużej inwestycji czasu i uwagi, możemy stworzyć prototyp nowego formularza, ze zredukowaną liczbą pytań, poprawiając przy okazji jego czytelność i atrakcyjność graficzną. 

5. Testowanie

Na końcu przychodzi czas na weryfikację efektów naszej pracy. Badamy, czy wprowadzone rozwiązania rzeczywiście działają. Możemy sprawdzić je sami, przekazać innym do oceny lub zebrać feedback od wybranej grupy odbiorców, która miała okazję je przetestować. 

Na tym etapie kluczowa jest szczera ocena oraz otwartość na informację zwrotną. Jeżeli okaże się, że nasze rozwiązanie wymaga poprawy, powinniśmy cofnąć się do wcześniejszych kroków i ponownie przejść przez proces design thinking.


Jeśli szukasz agencji rekrutacyjnej IT z kreatywnym podejściem do poszukiwania wykwalifikowanych specjalistów, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci w zatrudnieniu ekspertów IT.