Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
branch in Poland

Przewodnik biznesowy: otwarcie oddziału w Polsce

Chcąc poszerzyć swój biznes lub zacząć go od zera, warto jest rozważyć do tego Polskę. Jest to atrakcyjny kraj, położony w Europie Wschodniej, który należy do Unii Europejskiej. Posiada wiele zalet pod względem lokalizacji, strefy czasowej, kosztów oraz możliwości odnośnie sektora IT. W tym artykule przedstawimy dlaczego inwestorzy zagraniczni powinni rozważyć otwarcie oddziału w Polsce.

Otwarcie oddziału w Polsce

Są 2 sposoby rejestracji oddziału w Polsce. Wybór zależy od tego gdzie jest zarejestrowana firma, która chce go otworzyć.

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich UE lub EFTA mogą zakładać swoje oddziały na takich samych warunkach jak obywatele Polski (procedura jest uproszczona). Natomiast jeśli są oni z krajów nienależących do UE lub krajów spoza EFTA, to otwarcie oddziału jest uwarunkowane tym czy dany kraj pochodzenia stosuje procedurę wzajemności (np. gdy polska firma może otworzyć oddział w kraju, z którego pochodzi przedsiębiorca chcący otworzyć firmę w Polsce) lub gdy międzynarodowe umowy tego nie zabraniają. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o aktualnych wymogach to możesz przeczytać o zasadach w Polsce dotyczących typu działalności, usług i podatków.

Typy umów w Polsce

Jeśli myślimy o zatrudnieniu programistów lub osób na inne stanowiska z branży IT w Polsce, to ważną kwestią jest typ umowy. W Polsce najczęściej spotykanymi umowami są Umowa o Pracę oraz B2B (Business-to-Business). 

Umowa o pracę zawiera zakres praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca musi zapłacić pracownikowi zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, a pracownik ma wykonywać obowiązki zlecone przez przełożonego. Umowa B2B jest alternatywą dla umowy o pracę. Programista staje się samozatrudnionym przez założenie własnej firmy, aby świadczyć usługi na rzecz innej firmy. W umowie B2B to pracownik jest odpowiedzialny za dokonywanie opłat związanych z zatrudnieniem np. dotyczących podatku lub składek. O różnicach, kwestii podatków w 2022 i urlopach dla pracowników w zależności od umowy możesz przeczytać w naszym artykule o typach umów w Polsce

Dlaczego warto rozważyć Polskę?

Warto spojrzeć na wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (The ease of doing business index). Rozwój Polski w tej kwestii pokazują wyniki od 2003 do 2020. W 2020 roku kraj ten znalazł się na 40 miejscu pośród 190 przeanalizowanych państw.

Strefa czasowa i waluta

Polska znajduje się w strefie czasu środkowoeuropejskiego (GMT + 01:00). Większość krajów europejskich, w tym Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Austria, Słowacja, Węgry, należy do tej samej strefy czasowej. Opisywany czas środkowoeuropejski (CET) obowiązuje w okresie zimowym od października do marca. Natomiast w okresie letnim, od marca do października, obowiązuje czas UTC + 02:00.

Waluta obowiązująca w tym kraju to polski złoty (1 EUR = 4.70 PLN, 1 USD = 4,46 PLN – kurs z dnia 6.05.2022 roku).

Polska jest także dobrym miejscem do outsourcingu IT, ponieważ podobna strefa czasowa powoduje, że organizacja pracy lub spotkań na żywo nie stanowi problemu. O korzyściach płynących z tego rodzaju usług możesz przeczytać w artykule o 8 największych korzyściach z outsourcingu IT.

Najlepsze miasta do rozpoczęcia biznesu w Polsce

Na podstawie danych z naszego raportu o rynku pracy IT w Polsce, najpopularniejszymi miastami do pracy w branży IT są Warszawa, Kraków i Wrocław. 

Poland business friendliness ranking

Na załączonej wyżej grafice widać, że Warszawa zajęła drugie miejsce w kontekście lokalizacji przyjaznej dla biznesu (w kategorii głównych miast europejskich), według fDi Intelligence. Inne zestawienie, czyli Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu 2021 także wymienia przedstawione wyżej lokalizacje. Za dużą zaletę Warszawy uważa się duży rynek lokalny, wykształconych mieszkańców oraz przede wszystkim bliskość lotniska. W stolicy Polski, w 2021 roku działało 130 235 aktywnych spółek, w tym 37 615 spółek z kapitałem zagranicznym (około 40% wszystkich w kraju). Wymienione zostały również m.in. takie miasta jak Kraków, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk i Poznań.

Poland business friendliness ranking

W rankingu fDi’s European Cities and Regions of the Future 2022/23, autorstwa fDi Magazine, Kraków został wyróżniony w kategorii przyjazność biznesowa – pozycja 1, kapitał ludzki i styl życia – pozycja 2, potencjał gospodarczy – pozycja 6, kategoria overall – pozycja 4, kategoria FDI Strategy – pozycja 9. Dodatkowo, Raport ABSL pokazuje, że w Krakowie dział centrów świadczących usługi dla branży IT wynosi ponad 40%. Więcej o dużym potencjale biznesowym tego miasta możesz przeczytać w naszym artykule o zatrudnianiu specjalistów IT w Krakowie.

Wysoki poziom języka angielskiego

W kontekście poszukiwania pracowników sektora IT w Polsce, warto jest rozważyć kwestię umiejętności językowych. W Polsce nie stanowi ona problemu. Dane EF English Proficiency Index, wskazują, że Polacy zajmują 16 miejsce na liście państw najlepiej posługujących się językiem angielskim. Jeśli interesuje Cię stopień znajomości języka angielskiego polskich programistów to wyniki raportu o rynku pracy IT w Polsce, który został opublikowany w 2022 roku pokazują pozytywne dane. Ponad 70% ankietowanych specjalistów IT uważa, że posługuje się nim na poziomie B2/C1.

Utalentowani specjaliści IT

Fakt, że w Polsce możesz mieć dostęp do utalentowanych pracowników najlepiej pokazują dane opracowane przez HackerRank. Polscy programiści zajmują 3 miejsce, w kategorii najlepszych umiejętności w programowaniu. Więcej o wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej polskich programistów możesz przeczytać w naszym artykule: powody, dla których warto wybrać Polskę do outsourcingu IT.

Możliwość zdobycia grantów rządowych

Znaczną pomocą w kontekście otwarcia oddziału w Polsce, może być otrzymanie grantu rządowego. Są one przyznawane na podstawie programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Co więcej, wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. 

Program przewiduje wsparcie inwestycji z następujących tytułów:

  • Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
  • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)
  • Wsparcie na szkolenia pracowników
case study IT recruitment agency

Podsumowanie

Myśląc o otwarciu nowego oddziału swojej firmy na terenie Unii Europejskiej, warto jest rozważyć Polskę. Wymienione dane pokazują, że znajdują się tutaj miasta, które są bardzo atrakcyjne biznesowo i ma to odwzorowanie w rankingach. Jeśli myślisz o rozwoju biznesu dotyczącego nowych technologii, skontaktuj się z Nami. Jesteśmy w stanie profesjonalnie doradzić w zakresie wyboru lokalizacji dla nowych oddziałów, lokalnego prawa pracy oraz kwestii podatków, a także zrekrutować specjalistów IT do Twojego zespołu