Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
Raport 2023 - rynek pracy IT w Polsce

66% polskich specjalistów IT chciałoby otrzymywać wynagrodzenie w obcej walucie [RAPORT]

Agencja rekrutacyjna IT, Next Technology Professionals, przygotowała 2. edycję raportu o rynku pracy IT w Polsce. Dzięki analizie 156 000 ofert pracy oraz zebraniu opinii od 1018 specjalistów IT, udało się sformułować wnioski pozwalające na przyjrzenie się rzeczywistym wynagrodzeniom, najczęściej poszukiwanym technologiom oraz preferencjom kandydatów odnośnie udziału w procesach rekrutacyjnych. Jakie wnioski okazały się kluczowe?

Agencja rekrutacyjna IT - Next Technology Professionals

W celu usystematyzowania danych, do określenia poziomu seniority (zarówno w ankiecie, jak i samym raporcie) zdecydowano się na następujący podział:

  • Trainee – obecnie na stażu
  • Junior – do 2 lat doświadczenia
  • Mid – 2 – 4 lata doświadczenia
  • Senior – 4 – 10 lat doświadczenia
  • Ekspert – powyżej 10 lat doświadczenia
Newsletter Next Technology Professionals - trendy IT oraz HR, dane o zarobkach w IT, raport 2024

Zadowolenie Ekspertów z wynagrodzenia spadło o 9 p.p.

W 2022 roku w Polsce najczęściej szukano osób określanych w branży jako Mid (44%). Drugą najczęściej poszukiwaną grupą byli Seniorzy (42%), a trzecią Juniorzy (10%).

Analizując wszystkie poziomy Seniority, najbardziej usatysfakcjonowani ze swojego wynagrodzenia są Eksperci (70%). Jednak bazując na odpowiedziach udzielonych w zeszłorocznym raporcie, można dojść do wniosku, że na przestrzeni roku ich zadowolenie zmniejszyło się o 9 p.p. Entuzjazm w kwestii zarobków został wskazany także przez Midów (60%) oraz Seniorów (65%). Najmniej usatysfakcjonowani są Juniorzy – co drugi Junior jest niezadowolony ze swojego wynagrodzenia. Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy (69%).

Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy (69%).

Satysfakcja programistów z otrzymywanego wynagrodzenia - Raport o rynku Pracy IT 2023

Większość specjalistów IT (64%) nie zmieniała pracodawcy w 2022 roku

Mimo ogólnego zadowolenia z zarobków, 2/3 specjalistów jest otwartych na zmianę pracy w najbliższym czasie, a prawie połowa z nich jest gotowa to zrobić, jeśli otrzyma ciekawą ofertę. Warto wspomnieć, że „nieadekwatne wynagrodzenie” było najczęściej wskazywanym powodem przy ostatniej zmianie pracy (20%).

5 najważniejszych powodów ostatniej zmiany pracy - Raport o rynku pracy IT 2023

Więcej możliwości pracy całkowicie zdalnej, w porównaniu z poprzednim rokiem

61% ofert pracy zawierało możliwość pracy w trybie całkowicie zdalnym – to aż o 17 p.p. więcej niż w zeszłym roku.

Możliwość pracy całkowicie zdalnej dla programistów - Raport o rynku pracy IT 2023

Jednak zdania programistów na temat preferencji trybu pracy są wciąż podzielone.  Aż 72% ankietowanych wymieniła ten model jako najważniejszy benefit. Z kolei 57% specjalistów preferuje pracę całkowicie zdalną, natomiast 42% jako optymalny model wybrało pracę hybrydową (z przewagą 4 dni pracy zdalnej). Jedynie 1% ankietowanych jest zwolennikiem pracy 100% z biura.

„Wyniki ankiety pokazują jak bardzo specjaliści IT cenią sobie pracę zdalną. Według mnie wynika to z potrzeby niezależności i pracy w elastycznym, pełnym zaufania do pracowników środowisku. Zaskoczeniem może być fakt, że pracownikom zależy na możliwość pracy hybrydowej. W mojej ocenie słowem klucz jest tutaj: MOŻLIWOŚĆ. Jeżeli firma oferuje elastyczność w doborze miejsca pracy – co najmniej na poziomie zespołu – to staje się niemal idealnym środowiskiem i miejscem, w którym wszyscy chcą pracować!”

Piotr Korlaga (Senior DevOps Engineer i Założyciel Fundacji Zakoduj Pomoc)
Liczba pracy zdalnej - Raport o rynku pracy IT 2023

Rozpowszechnienie pracy zdalnej sprawiło, że firmy zagraniczne chętniej rekrutują polskich specjalistów IT. W przeprowadzonej ankiecie, zapytano specjalistów IT gdzie ma miejsce siedziba firmy, w której obecnie pracują – u 57% jest to Polska, natomiast u 43% zagranica. Jako lokalizację najczęściej podawano USA (22%), Niemcy (10%) oraz Wielką Brytanię (6%). Jeśli chodzi o liczbę ofert z tych krajów, to najwięcej pojawiło się z Niemiec (17%), Wielkiej Brytanii (13%) oraz USA (9%). Porównując dane z zeszłego roku, można zauważyć, że w 2022 roku na polskich portalach pojawiło się o 10 p.p. mniej ofert pracy ze Stanów Zjednoczonych.

Lokalizacja siedziby firmy - raport o rynku pracy IT 2023

Najczęściej poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

W 2022 roku najczęściej poszukiwani byli tacy specjaliści IT jak Quality Assurance (QA) Engineer, Frontend Developer, DevOps Engineer, Fullstack Developer, Mobile Developer, Data Scientist oraz Backend Developer. W poniższej tabeli znajdują się wynagrodzenia dla Midów. Kompletne dane, dla każdego poziomu doświadczenia, z podziałem na oferowane i otrzymywane wynagrodzenia znajdują się w pełnej wersji raportu.

Najbardziej poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki - Raport o rynku pracy IT 2023

66% polskich specjalistów IT chciałoby otrzymywać wynagrodzenie w obcej walucie

92% ankietowanych nadal otrzymuje pensje w polskich złotych, jednak dla zaledwie 34% z nich jest to preferowana waluta. Polscy specjaliści IT przychylnie postrzegają wynagrodzenie w USD (32%) oraz EUR (31%).

Waluta wynagrodzenia - Raport o rynku pracy IT 2023

Najwięcej zarobić mogą specjaliści IT pracujący z Kubernetes, Amazon Web Services oraz Big Data

Na największe zarobki według danych zebranych z ogłoszeń mogły liczyć osoby, które pracują z: Kubernetes (maksymalne widełki wynagrodzenia to 27 212 zł), Amazon Web Services (maksymalne widełki wynagrodzenia to 27 590 zł), Big Data (maksymalne widełki wynagrodzenia to 26 681 zł). Dodatkowo, trzema językami programowania najczęściej pojawiającymi się w ogłoszeniach są JavaScript (19%), Python (17%) oraz Java (17%).

Specjaliści IT oczekują  podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 25%

Oczekiwany wzrost wynagrodzenia przy zmienie pracy programistów - Raport o rynku pracy IT 2023

Specjaliści IT zatrudnieni na B2B i UoP oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 25%. Największe oczekiwania (30%) co do wzrostu obecnej pensji mają Midzi, współpracujący w oparciu o B2B. Dodatkowo, wartość oczekiwanej premii w skali rocznego wynagrodzenia wynosi dla Mida – 21%, dla Seniora – 17%, dla Eksperta – 23%, natomiast dla Juniora – 16%.

Seniorzy i Eksperci zatrudnieni na B2B otrzymują wyższe wynagrodzenie niż te przedstawione w ogłoszeniach

Firma Next Technology Professionals sprawdziła również czy stawki w ofertach pracy pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT. Oferowane wynagrodzenie Juniorów oraz Midów jest zgodne z tym, które otrzymują, niezależnie od typu umowy. Z kolei na wyższe zarobki niż te prezentowane w ogłoszeniach mogą liczyć osoby pracujące jako Senior na B2B oraz Eksperci (zarówno przy B2B i UoP).

63% ankietowanych wskazuje, że proces rekrutacyjny powinien składać się maksymalnie z 2 etapów

Specjaliści IT chcieliby rzadziej brać udział w 3-etapowych lub dłuższych procesach rekrutacyjnych. Ta grupa najbardziej preferuje 2-etapową rekrutację i taka liczba etapów również jest na podium w kontekście deklarowanej rzeczywistej liczby etapów procesu rekrutacyjnego. Co więcej, 48% procesów rekrutacyjnych, w których brali udział ankietowani, zostało sfinalizowanych w ciągu 2 tygodni. W związku z tym można dojść do wniosku, że wzrasta świadomość pracodawców odnośnie potrzeby sprawnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Testy osobowościowe, pair programming i testy online są najrzadziej preferowanymi metodami weryfikacji kompetencji

Według specjalistów IT najbardziej preferowaną formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna (31%), rozmowa HR-owo/biznesowa (18%) oraz zadanie zdalne/homework (14%).

Praca zdalna, elastyczny czas pracy oraz pakiety medyczne mają największe znaczenie oprócz zarobków

Jako najbardziej preferowane benefity najczęściej wymieniano możliwość pracy zdalnej (72%), elastyczny czas pracy (62%), pakiet medyczny (34%) oraz 4-dniowy tydzień pracy (33%). Na wysokim miejscu znalazły się także szkolenia zawodowe (31%), co ponownie podkreśla jak ważna dla specjalistów IT jest wiedza i rozwój, pozwalające podnosić kwalifikacje.

raport 2023 - rynek pracy IT w Polsce


Chcesz dowiedzieć się więcej o branży IT w Polsce? Pobierz cały raport.