Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
Tryb pracy specjalistów IT i programistów

Wpływ trybu pracy na pracowników w branży IT

W ciągu kilku ostatnich lat, a zwłaszcza w wyniku pandemii COVID-19, sposób wykonywania pracy uległ znaczącej zmianie. Wcześniejszy tryb pracy stacjonarnej został zastąpiony w większości modelem pracy zdalnej lub w mniejszym stopniu modelem hybrydowym. Z czasem firmy zaczęły dostrzegać pozytywny wpływ pracy zdalnej na efektywność pracowników i mimo powoli uspokajającej się sytuacji związanej z masowym lockdownem pracownicy nie wykazywali chęci powrotu do biur, a sami pracodawcy nie widzieli potrzeby zmiany danego modelu. Coraz częściej można jednak usłyszeć głosy sprzeciwu, mówiące o tym, że praca zdalna generuje wiele negatywnych skutków i najlepszym rozwiązaniem obecnie będzie całkowity powrót pracowników do biur. W związku z tym w niniejszym artykule przyjrzymy się różnym trybom pracy, a także omówimy ich wpływ na pracowników oraz mocne i słabe strony związane z każdym z nich.

Jaki tryb pracy jest najlepszy dla specjalisty IT? - Next Technology Professionals

Modele pracy w IT

Przyjrzyjmy się każdemu z modeli, by poznać jego mocne oraz słabe strony. Według Raportu z Badania Społeczności IT od Bulldogjob z 2023 roku, aż 54% ankietowanych wskazało na to, że preferuje tryb pracy zdalnej (z domu), 37% w modelu hybrydowym, natomiast tylko 9% wskazuje na chęć całkowitej pracy z biura.

Raport z Badania Społeczności IT 2023 Bulldogjob
Źródło: bulldogjob.pl / Raport z Badania Społeczności IT 2023

Praca zdalna w IT

Z naszego raportu o rynku pracy w IT wynika, że 61% ofert pracy zawierało możliwość pracy w trybie całkowicie zdalnym – to aż o 17 p.p. więcej niż w zeszłym roku.

Raport Next Technology Professionals - dane o pracy zdalnej w ofertach pracy

Praca zdalna, zwłaszcza w branży IT, stała się szczególnie popularna oraz pożądana. Z naszego raportu o rynku pracy w IT wynika, że praca zdalna jest najbardziej preferowanym benefitem. Do grupy najczęściej korzystającej z modelu pracy zdalnej należą freelancerzy, specjaliści IT oraz osoby ceniące sobie elastyczność i wolność w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Programiści już przed pandemią często pracowali zdalnie, a teraz dołączyli do nich inni specjaliści, tacy jak analitycy danych, eksperci od UI/UX czy administratorzy IT.

Praca zdalna ma wiele zalet, takich jak brak konieczności dojazdu do biura. Niestety, ma również swoje wady. Zaletom oraz wadom pracy zdalnej poświęciliśmy osobny artykuł, zachęcamy więc do jego przeczytania!

Praca hybrydowa w IT

Praca hybrydowa, czyli połączenie pracy zdalnej i w biurze, staje się coraz częściej wybieraną opcją wykonywania pracy. Daje ona pracownikom większą elastyczność i możliwość dostosowania pracy do własnych preferencji oraz kompromisowego pogodzenia życia z pracą (work-life-balance).

Praca w trybie hybrydowym jako swe zalety umożliwia spotkania na żywo z innymi członkami zespołu, budowanie więzi społecznych oraz współpracę twórczą. Daje to pracownikom możliwość nawiązywania kontaktów społecznych i polepszania umiejętności pracy w grupie. Określone godziny pracy w biurze pomagają utrzymać odpowiedni rytm dnia i pomagają zachować zdrowy balans między życiem zawodowym a prywatnym (work-life-balance).

Praca hybrydowa mimo wszystko również niesie pewne wyzwania. Wymaga skutecznego zarządzania zasobami oraz efektywnej organizacji pracy pracowników, zapewniając przy tym bezpieczny obszar pracy. Konieczne jest również zagwarantowanie odpowiednich narzędzi i infrastruktury, aby umożliwić specjalistom IT efektywną pracę zarówno zdalnie, jak i w biurze.

Zalety i wady pracy hybrydowej - Next Technology Professionals

Praca stacjonarna w IT

Z naszych rozmów ze specjalistami IT, którzy preferują pracę z biura wynika, że w tym kontekście cenią sobie budowanie relacji w zespole i łatwiejszą komunikację. Jednak kiedy zapytaliśmy o kwestię produktywności okazało się, że jest ona nieco gorsza niż podczas pracy zdalnej. Innym plusem jest to, że w przypadku problemów czy trudności, bieżąca obecność członków zespołu w biurze może ułatwić uzyskanie pomocy i wsparcia. Jednak współpracownicy równie szybko odpowiadają również online, więc nie stanowi to takiego dużego znaczenia.

Zalety i wady pracy stacjonarnej - Next Technology Professionals

Jaki tryb pracy preferują specjaliści IT?

Specjaliści IT, podobnie jak wielu innych profesjonalistów, preferują tryb pracy, który oferuje elastyczność i promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Najlepszym rozwiązaniem jest więc dać programiście po prostu możliwość wyboru. Zdania programistów na temat preferencji trybu pracy są wciąż podzielone.  Aż 72% ankietowanych wymieniła ten model jako najważniejszy benefit. Z kolei 57% specjalistów preferuje pracę całkowicie zdalną, natomiast 42% jako optymalny model wybrało pracę hybrydową (z przewagą 4 dni pracy zdalnej). Jedynie 1% ankietowanych jest zwolennikiem pracy 100% z biur.

Warto wziąć pod uwagę, że obowiązkowy tryb pracy hybrydowej lub stacjonarnej może zmusić, niektórych specjalistów IT do zmiany miejsca zamieszkania lub długich wyjazdów. W kwestii pracy hybrydowej najlepiej jest zaproponować pracownikom mieszkającym daleko dojazdy raz na kwartał – pozwoli to na integrację oraz równocześnie nie obciąży pracownika organizacją dojazdów.

Należy jednak pamiętać, że każdy model wymaga wykorzystania konkretnych rozwiązań logistycznych i technologicznych w celu ułatwienia współpracy oraz skutecznego nadzoru i organizacji obowiązków pracowniczych, aby zapewnić jej sukces.

Pracodawcy chcą powrotu pracowników do biur

Na przełomie ostatniego roku wiele firm zadeklarowało, że chciałoby całkowitej zmiany modelu pracy ze zdalnej, hybrydowej na model pracy stacjonarnej. Więcej o tym zjawisku znajdziesz w naszym artykule o wadach i zaletach pracy zdalnej.

Bliżej sytuacji przyjrzymy się w naszym najnowszym raporcie o Rynku pracy w IT w 2024 r. Premiera na początku roku 2024, a w tym czasie zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem za rok 2023.

Newsletter Next Technology Professionals

Dopasowanie trybu pracy do możliwości pracownika to najlepsze rozwiązanie

Praca zdalna, hybrydowa i stacjonarna mają różne korzyści i wyzwania dla pracowników IT. Praca zdalna daje elastyczność i możliwość pracy z dowolnego miejsca na ziemi, ale może wpływać negatywnie na kontakt społeczny i zdrowie psychiczne. Zaznaczamy jednak, że wcale nie musi tak być i wiele osób świetnie sobie radzi w takim trybie. Praca hybrydowa jest kompromisem, dającym pracownikom elastyczność – jednak ilość dni pracy hybrydowej musimy dopasować do sytuacji pracownika. Powrót do biura wymaga zapewnienia odpowiednich narzędzi i infrastruktury. 

Odpowiedni dobór pracowników – Next Technology Professionals

Każdy tryb pracy ma swoje zalety i wyzwania, i wybór zależy od preferencji pracowników i strategii firmy. Wszystkie te tryby pracy mają na celu zapewnienie efektywności i dobrej kondycji pracowników IT.

Jako agencja rekrutacyjna IT i firma outsourcingowa IT pomożemy dobrać Ci idealnych pracowników do danego stanowiska pracy. Oferujemy szereg najlepszych rozwiązań oraz zawodową kadrę rekrutacyjną.

Umów się z Nami na bezpłatną konsultację lub napisz wiadomość na adres kontakt@nexttechnology.io. Jesteśmy pewni, że możemy razem wypracować korzystne rozwiązania i chętnie przedstawimy Ci warunki odnośnie naszej usługi.

Obszary usług Next Technology Professionals - Rekrutacje IT, Inżyniera, Finanse