Pobierz darmowy raport o rynku pracy IT w Polsce

Pobierz
Hiring Polish Software Developers:: cooperation on B2B

Zatrudnianie programistów w Polsce: umowa B2B

Wiele firm zagranicznych chcących zatrudniać specjalistów IT w Polsce zadaje sobie pytanie jakie są różnice między umową B2B i UoP. Wytłumaczyliśmy to szczegółowo w osobnym artykule. Jeśli ciekawi Cię szczegółowo czym jest B2B w Polsce oraz jakie posiada zalety i wady w kontekście zatrudniania polskich programistów to zapoznaj się z poniższą treścią. Jako agencja rekrutacyjna IT posiadająca doświadczenie w rekrutowaniu tego typu ekspertów przedstawiamy najważniejsze informacje o kontrakcie B2B w 2022 roku.

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B (Business-to-Business) jest alternatywą dla umowy o pracę. Jest to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwiema firmami. Reguluje ją Kodeks Cywilny. Programista zakłada własną firmę (czyli staje się samozatrudnionym), aby świadczyć usługi na rzecz innej firmy technologicznej. Zamiast miesięcznego wynagrodzenia wystawia fakturę, którą klient (usługobiorca) ma obowiązek pokryć.

Umowa B2B daje obu stronom dużą swobodę w kształtowaniu treści umowy, np. okresu wypowiedzenia, (nie)płatnych zwolnień lekarskich. To właśnie w umowie B2B, pracownik (np. programista) jest odpowiedzialny za dokonywanie dalszych przelewów do odpowiednich instytucji, dotyczących podatku lub składki na ubezpieczenie zdrowotne.

O czym powinien pamiętać specjalista IT, który chce zostać zatrudniony na B2B?

  • Podatki oraz składki ZUS muszą być odprowadzane przez danego specjalistę IT zatrudnionego na B2B samodzielnie. Ze względu na zmiany w przepisach wynikajace z Polskiego Ładu warto jest skorzystać z wsparcia księgowych lub być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Od 1 lipca zostaną wprowadzone nowe modyfikacje w zakresie Polskiego Ładu. Będą dotyczyć m.in. nowej skali podatkowej, zmian odnośnie składki zdrowotnej oraz terminów składania zeznań rocznych PIT.
  • Należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania np. podatek liniowy (19%) lub ryczałt (jego wyskość jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności np. wynosi 17% lub 32%). Do obliczenia miesięcznego dochodu mogą okazać się pomocne kalkulatory online. Jeśli posiadamy informacje o naszej stawce ZUS, formie opodatkowania i innych kosztach prowadzenia działalności to szybko będzimy w stanie obliczyć dochód.
  • Czas pracy jest ustalany z usługobiorcą.
  • Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS.
  • Jeśli chodzi o płatny urlop strony mogą go ze sobą ustalić na zasadzie wspólnego porozumienia. Jednak urlop w B2B bez wprowadzenia dodatkowych ustaleń z usługobiorcą nie istnieje (jest gwarantowany tylko w przypadku umowy o pracę).
  • Okres wypowiedzenia umowy może być dowolnie ustalony przez programistę i usługobiorcę w umowie.
  • Jeśli programista był wcześniej zatrudniony na umowę o pracę, a chce przejść na B2B u tego samego pracodawcy to nie będzie mógł korzystać z ulgi na start ani małego ZUS-u. Oba udogodnienia będą dostępne jedynie przy zmiany pracodawcy na nowego.

Podatki w przypadku B2B w 2022 roku

Polski Ład niesie za sobą wiele zmian w zakresie podatków. Obejmuje to np. podniesienie progu podatkowego, wysoką ulgę podatkową, zmiany w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz inne nowe rozwiązania z zakresu prawa pracy. Kluczowe zmiany dla kontraktów B2B przedstawia poniższa tabela.

Zatrudnianie programistów - podatki B2B

O czym powinien pamiętać pracodawca rozważający zatrudnienie specjalisty IT na umowę B2B?

Warto na początek dodać, że umowa B2B jest bardziej korzystna dla pracodawcy i wymaga mniej wysiłku w zakresie przygotowania dokumentacji. Dokonywanie płatności jest znacznie mniej skomplikowane – potrzebna jest jedynie faktura i wykonanie odpowiedniego przelewu na podaną kwotę.

Kontrakty B2B oznaczają dla pracodawcy niższe koszty

Poniższa tabela może pomóc zrozumieć lepiej różnicę w zarobkach dla programistów B2B, w porównianiu z umową o pracę. Są to aktualne dane na kwiecień 2022 roku.

Zatrudnianie programistów w Polsce: koszt pracodawcy na UoP i B2B

Warto też rozważyć obecne wymagania programistów na rynku pracy. Z opracowanego przez nas raportu o rynku pracy IT, w 2022 roku wynika, że specjalista IT zatrudniony na B2B oczekuje podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 20%. Biorąc pod uwagę konkurencyjność ofert na rynku pracy i duże potrzeby na rekrutacje osób będących ekspertami w danych technologiach, warto jest mieć świadomość tego zjawiska. Oczekiwany wzrost wynagrodzenia przy zmianie pracy, razem z porównaniem poziomu doświadczenia i typu umowy znajduje się w poniższej tabeli.

Oczekiwany wzrost wynagrodzenia programistów w Polsce

Najwyższe oczekiwania w stosunku do wzrostu wynagrodzenia przy zmianie pracy mają Eksperci współpracujący na B2B (28%). Dodatkowo, wartość oczekiwanej premii w skali rocznego wynagrodzenia wynosi dla Mida – 24%, dla Seniora – 21%, dla Eksperta – 18%, natomiast dla Juniora – 14%.

Im większy level seniority tym B2B jest bardziej preferowane przez polskich programistów

Preferowana umowa B2B lub UoP przez Software Developerów

55% Seniorów i 54% Ekspertów, których zarobki są wyższe, najczęściej współpracują 

w oparciu o umowę B2B. Można zauważyć, że popularność umowy o pracę spada wraz ze wzrostem doświadczenia. W przypadku Juniorów tylko 12% pracuje na kontrakcie B2B, a w przypadku Seniorów liczba ta wzrasta do 55%.

Przyczyną tego jest z pewnością poziom zarobków. Specjaliści na poziomie Mid, Senior lub Ekspert mogą spodziewać wysokiego miesięcznego wynagrodzenia, a to z zestawieniem opłat daje znacznie wyższe wynagrodzenie na rękę, w porównaniu z bycia na innej umowie jak UoP.

External Labor (B2B Service)

Jeśli Twoja firma może zatrudniać wyłącznie Specjalistów IT na umowę o pracę, ale niektórzy pracownicy preferują współpracę w oparciu o umowę B2B, możemy Ci pomóc. Dzięki External Labor (Usłudze B2B) pracownik podpisuje z nami umowę i co miesiąc wystawia nam fakturę za usługi świadczone dla Twojej firmy, podczas gdy Ty rozliczasz się z nami. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą, możesz przeczytać więcej tutaj o przykładach współpracy.

Jeśli zastanawia Cię szczegółowa kwestia porównania zatrudnienia programisty na B2B lub UoP w Polsce to zachęcamy do przeczytania artykułu pomagającego stwierdzić dlaczego umowa B2B czy UoP może okazać się lepsza. Przeczytaj o zatrudnianiu polskich programistów i rodzajach umów w Polsce. Chcesz wiedzieć więcej dlaczego warto rozważyć Polskę do zatrudniania specjalistów IT? Sprawdź najważniejsze powody w artykule porównującym inne kraje w zakresie kosztów i kwalifikacji.