Pobierz najnowszy raport: "Przygotuj się na rekrutację IT w 2024 roku - Rynek pracy IT w Polsce"

Pobierz raport
Rynek pracy IT w Polsce - raport 2024 Next Technology Professionals

Zmieniające się preferencje polskich specjalistów IT [RAPORT 2024]

Agencja rekrutacyjna IT, Next Technology Professionals, przygotowała 3. edycję raportu o rynku pracy IT w Polsce. Dzięki analizie 130 000 ofert pracy oraz zebraniu opinii od 922 specjalistów IT, udało się sformułować wnioski pozwalające na dowiedzenie się więcej o wynagrodzeniach w IT, technologiach w ofertach pracy oraz trendach związanych z procesami rekrutacyjnymi w branży IT.

Next Technology Professionals - usługi rekrutacyjne IT, outsourcing IT

W celu usystematyzowania danych, do określenia poziomu seniority (zarówno w ankiecie, jak i samym raporcie) zdecydowano się na następujący podział:

  • Trainee – obecnie na stażu
  • Junior – do 2 lat doświadczenia
  • Mid – 2 – 4 lata doświadczenia
  • Senior – 4 – 10 lat doświadczenia
  • Ekspert – powyżej 10 lat doświadczenia

Spadek zainteresowania wynagrodzeniami w walutach obcych o 14 p.p.

Raport 2024 - obecna i preferowana waluta otrzymywanego wynagrodzenia specjalistów IT

W Polsce 90% specjalistów IT zadeklarowało w ankiecie, że zarabia w złotówkach, choć tylko 48% ankietowanych wskazało, że jest to dla nich najbardziej preferowana waluta. Rok temu preferencje polskiego złotego wskazało jedynie 34%. Jednak obecnie proporcje wyglądają następująco: 48% preferuje wynagrodzenie w złotówkach, a 52% w walucie obcej (spadek o 14 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem). Odnośnie preferencji waluty obcej najczęściej wskazywane jest Euro (preferowane przez 35% osób, w 2022 roku było to 31%), na drugim miejscu Dolar Amerykański, który zanotował spadek z pierwszej pozycji wśród zagranicznych walut.

77% specjalistów IT jest otwartych na zmianę pracy

W 2023 roku w Polsce najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób określanych w branży jako Mid (46%). Drugą najczęściej poszukiwaną grupą byli Seniorzy (43%), a trzecią Juniorzy (8%).

Raport 2024 - satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia a poziom doświadczenia specjalistów IT
Satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia widać na poniższym wykresie. Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy bardziej niż w 2022 roku (77%). Co więcej, aż 51% osób jest gotowych zmienić pracę, jeśli otrzyma ciekawą ofertę.
Raport 2024 - gotowość do zmiany pracy przez specjalistów IT

Specjaliści IT rzadziej zmieniali pracę w 2023 roku (spadek o 8 p.p.)

W porównaniu do roku 2022 odnotować można wzrost w ilości specjalistów IT, którzy zdecydowali się nie zmieniać pracodawcy. Mimo ogólnego zadowolenia wśród pracowników, powody ostatniej zmiany pracy pozostały w większości niezmienne. Na podium było “nieadekwatne wynagrodzenie” (19%), “brak możliwości rozwoju” (17%) oraz “chęć zmiany” (13%). W rankingu znalazły się również “niesatysfakcjonujące projekty” (11%) oraz “brak możliwości awansu” (6%).

Pracy zdalnej w ofertach pracy było mniej (spadek o 3 p.p.)

58% ofert pracy zawierało możliwość pracy w trybie całkowicie zdalnym – to o 3 p.p. mniej niż w zeszłym roku.

Raport 2024 - Możliwość 100% pracy zdalnej w ofertach pracy dla specjalistów IT

55% specjalistów IT preferuje pracę całkowicie zdalną, która pojawia się w 58% ofertach pracy. 67% specjalistów IT pracuje całkowicie zdalnie, ale tylko 55% z nich wskazuje ten tryb jako najbardziej optymalne rozwiązanie. Widać wzrost zainteresowania pracą hybrydową, jednak praca zdalna również jest pożądaną opcją dla specjalistów IT (i została również wskazana jako najważniejszy benefit).

Raport 2024 - Obecna i optymalna liczba dni pracy zdalnej dla specjalistów IT

W praktyce nie wszyscy specjaliści IT musieli wrócić do biur

Wszechobecny trend, jakoby specjaliści IT musieli zrezygnować z pracy zdalnej całkowicie na rzecz pracy hybrydowej/stacjonarnej okazał się tylko echem. Większość specjalistów IT nie dostała wymogu powrotu do biura (84%), jedynie u 16% ankietowanych ilość dni pracy z biura się zwiększyła.

Mniej ofert pracy ze Stanów Zjednoczonych

W przeprowadzonej ankiecie, zapytano specjalistów IT gdzie ma miejsce siedziba firmy, w której obecnie pracują – u 60% jest to Polska, natomiast u 40% zagranica.

Raport 2024 - Lokalizacja siedziby firmy specjalistów IT

W porównaniu do 2022 roku znacząco spadły pozycje dotychczasowych zagranicznych lokalizacji. Biorąc pod uwagę jedynie zagraniczne najczęściej podawano USA (11% [spadek o 11 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem]), Wielka Brytania (6%) oraz Niemcy (4%). 

Raport 2024 - Udział krajów w ofertach pracy dla specjalistów IT na rok 2023

Jeśli chodzi o liczbę ofert z tych krajów, to najwięcej pojawiło się ich z Niemiec (21%), Wielkiej Brytanii (8%) oraz Czech (6%). Warto zwrócić uwagę, że udział ofert ze Stanów Zjednoczonych wśród ofert zagranicznych spadł z 9% do 3%.

Poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

W 2023 roku najczęściej poszukiwani byli tacy specjaliści jak Quality Assurance (QA) Engineer, DevOps Engineer, Fullstack Developer, Data Scientist, Frontend Developer, Administrator oraz System Architect. Najwięcej ofert pracy w 2023 roku było skierowanych do Midów, czyli osób z 2-4 letnim doświadczeniem.

W poniższej tabeli znajdują się wynagrodzenia dla wybranych stanowisk z doświadczeniem na poziomie Mid. Kompletne dane, dla każdego poziomu doświadczenia, z podziałem na oferowane i otrzymywane wynagrodzenia znajdują się w pełnej wersji raportu.

Raport 2024 - Poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

Największe widełki wynagrodzeń odnośnie Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Azure

Sprawdziliśmy 16 wybranych technologii pod kątem średnich oferowanych zarobków w ofertach pracy. Na największe wynagrodzenie w takim zestawieniu mogły liczyć osoby, które wymieniły znajomości następujących technologii lub narzędzi: Google Cloud Platform (26 555 zł*), Amazon Web Services (26 298 zł*) oraz Azure (25 726 zł*). 

*maksymalne widełki w ofertach pracy

Specjaliści IT oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%

Raport 2024 - Oczekiwany wzrost wynagrodzenia przy zmianie pracy

Specjaliści IT zatrudnieni na B2B i UoP oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%. Czyli ich wymagania zmniejszyły się o 3 p.p. Największe oczekiwania (30%) co do wzrostu obecnej pensji mają osoby o doświadczeniu ponad 10-letnim (poziom: Ekspert), współpracujący w oparciu o B2B.

Tylko Eksperci zatrudnieni na B2B otrzymują wyższe wynagrodzenie niż te przedstawione w ogłoszeniach

W naszym badaniu sprawdziliśmy czy stawki podane w ofertach pracy pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT. Okazało się, że w 2023 roku średnie otrzymywane wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia  mieściło się w widełkach oferowanych w ogłoszeniach, z wyjątkiem Ekspertów zatrudnionych na umowę B2B, którzy dostawali wyższe wynagrodzenie niż to oferowane w widełkach.

Raport 2024 - Średnie oferowane i otrzymywane wynagrodzenie w zależności od doświadczenia

65% specjalistów IT preferuje 2-etapowy proces rekrutacyjny 

Kolejny rok z rzędu specjaliści IT chcieliby rzadziej brać udział w 3-etapowych lub dłuższych procesach rekrutacyjnych. Ta grupa najbardziej preferuje 2-etapową rekrutację i taka liczba etapów również jest na podium w kontekście deklarowanej rzeczywistej liczby etapów procesu rekrutacyjnego. Co więcej, ta odpowiedź w dużej mierze pokrywa się z rzeczywistością – połowa specjalistów IT (50%) dołączyła do obecnej firmy po przejściu 2 etapów

Raport 2024 - Najbardziej pożądany przebieg procesu rekrutacyjnego

Rozmowa techniczna, rozmowa HR-owa/biznesowa oraz zadanie zdalne są najczęściej preferowane

Według specjalistów IT najbardziej preferowaną formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna (30%), rozmowa HR-owo/biznesowa (18%) oraz zadanie zdalne/homework (17%).

Raport 2024 - Preferowane metody weryfikacji kompetencji

Praca zdalna, elastyczny czas pracy oraz pakiety medyczne mają największe znaczenie oprócz zarobków

Jako najbardziej preferowane benefity najczęściej wymieniano możliwość pracy zdalnej (78%), elastyczny czas pracy (64%), pakiet medyczny (33%) oraz 4-dniowy tydzień pracy (31%). Na wysokim miejscu znalazły się także dodatkowe dni urlopu (30%), co wskazuje na potrzebę odpoczynku dla pracownika oraz przeznaczenie większej ilości czasu na życie prywatne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o branży IT w Polsce? Pobierz cały raport.